Tar waran p g a förmaksflimmer. 2/6-08 var mitt PK-värde 2.5. Sedan 9/6-08

Svar

Läkemedlet Cordarone (amiodaron) ökar koncentrationen av Waran i blodet. Därför är det viktigt att kontrollera PK-värdet ofta när man börjar eller avslutar behandling med Cordarone. Viktigt att tänka på är också att effekten av Cordarone sitter i veckor till månader efter avslutad behandling.