Jag är 71 år, by-pass opererad för 10 år sedan och en infarkt med åtföljande stentbehandling för 4 år sedan. Vid en skallröntgen framkom att jag också haft en stroke utan att jag vetat om det. Har på senaste tiden haft flimmer några gånger och en konvertering. Har även haft blödande magsår och katarr. Har nu påbörjat samt avslutat en Waranbehandling pga våldsamma mag- och tarmsmärtor, huvudvärk och frossa. Har ”värdet”1 det som skall vara 2-4. Är Pradaxa godkänt i något europeiskt land? Har fått rådet av läkare att avvakta svenskt godkännande och att kontakta läkare när nästa flimmer kommer samt kolla pulsen då och då. Är råden ok? Jag tar 20 mg Lipitor,75 mg Trombyl och 1,25 mg Emconcor/dag. Pulsen ca 60 och blodtryck 120/70.

Svar

Kombinationen Waran och blödande magsår/magkatarr är ett stort problem och kan vara en omöjlig kombination. Skyddet mot stroke av Trombyl är inte lika gott som om man kan ta Waran. Förefaller dock osannolikt att de beskrivna biverkningarna kommer av Waranbehandlingen. Pradaxa beräknas registreras under 2010.