Är under utredning på SöS för förmaksflimmer. Jag är 39 år har haft besvär från och till i sex år, mer senaste halvåret där jag har någon gång per vecka. Tidigare var besvären oregelbunden rytm som jag kunde bryta genom att gå ut och jogga. Ingen förhöjd hastighet och flimren kom i vila. Nu har besvären kommit oftare och är oftast i form av låg puls, ligger runt 50-60 vid normal aktivitet och ner mot 40 vid vila. Ibland lyckas jag trycka upp pulsen vid jogging så att vilopulsen höjs men ofta övergår den låga pulsen i oregelbunden rytm förr eller senare. Jag har läst om badykardi. Jag har gjort arbets ekg och tagit bilder av hjärtat och allt ser bra ut. Nu har jag också gjort 24-timmars ekg och ej ännu fått svaret på det. Min läkare är junior och inte expert på området. Han vill skriva ut medicin beroende på vad 24-timmars ger men jag är skeptisk för jag vill inte ta något som sänker pulsen ytterligare som de tambocor etc som han pratar om. Jag är en nolla i riskfaktor för blodpropp, har tränat hårt hela livet fram till för ca 10 år sedan då jag mer motionerar. Har ni hört om något liknande fall? Vad ska jag göra? Vilken medicin? Kan det vara badykardi? Är ablation något jag ska kämpa för?

Svar

Bra att ett bandspelar-EKG utförts då det kan finnas information om hur flimmerepisoderna börjar. Det förekommer t.ex. hos vissa att ett flimmer föregås av påfallande långsam puls och ibland långa pauser i pulsen. Patienter med långsam puls brukar normalt inte erbjudas läkemedel som bromsar pulsen (d.v.s. den normala pulsen). I undantagsfall kan man t.o.m. överväga behandling med pacemaker. Ablation är ett alternativ och hos de med problem med långsam puls är tänkbara läkemedel mycket få varför ablation kan bli ett behandlingsalternativ utan behov av att testa flera läkemedel.