Lider av ”ofarliga” extraslag, varar ibland flera minuter. Har tappat lusten till allt.

Svar

Extraslag är något som de flesta personer har mer eller mindre i olika perioder av livet. Dessa är ofarliga och inget som man normalt behöver någon behandling för. Vissa personer upplever ett starkt obehag av sina extraslag, och andra har så mycket extraslag att det påverkar hjärtats effektivitet i att pumpa blodet. I dessa fall kan det vara motiverat att prova läkemedelsbehandling mot extraslagen i första hand. Om läkemedelsbehandling inte har någon effekt kan det i extrema fall bli aktuellt med ablation. Det är dock mycket svårt att hitta exakt rätt område att behandla vid denna typ av ablation och därför är andelen som blir botade från besvären mycket lägre än vid ablationer mot andra typer av arytmier. Därför är det sällan motiverat att göra ablation mot enbart extraslag.