Är en 15-årig tjej som fick min första hjärtklappning för ett år

Svar

Jag vill först lugna dig med att de flesta hjärtklappningar som startar i tonåren är ofarliga och går enkelt att bota med RF-ablation. Den vanligaste formen som uppstår i unga år är så kallat WPW-syndrom, vilket innebär att man har en medfödd extra förbindelse mellan förmak och kammare där det kan bli rundgång och då hjärtklappning. En annan vanlig typ av hjärtklappning heter AVNRT, vilket också är en rundgång som startar hjärtklappning, men då i AV-noden i höger förmak. Att dessa hjärtklappningar är ofarliga betyder inte att man kan må mycket dåligt när man får dessa attacker. Det låter som om du har besvärliga episoder då hjärtat rusar mycket snabbt och som pågår flera timmar. Därför tycker jag absolut att du ska bli remitterad till en kardiolog för bedömning om remiss till behandling med ablation. Hjärtat har en fantastisk kapacitet och tar ingen skada av att rusa några timmar åt gången. Är hjärtklappningen ihållande i flera dagar kan hjärtat börja svikta. Det är inte heller någon risk för hjärtinfarkt av själva hjärtklappningen, om man inte har andra riskfaktorer för att få hjärtinfarkt, vilket du inte har.