Jag blir mycket andfådd när jag går, allmänt trött och fryser jämt, känner av yrsel ibland orkar ingenting. Äter Waran, Ramipril och vattendrivande. Är född 1932 och har arbetat som byggnadssnickare. Skulle en pacemaker hjälpa mig?

Svar

Enligt Din beskrivning av besvären tolkar jag det som att Du lider av hjärtsvikt och att Du har Waran p.g.a förmaksflimmer. En vanlig pacemaker hjälper hjärtat att bibehålla en lägsta puls på 50-60 slag/minut. Den hjälper inte mot ett förmaksflimmer som går snabbt. Det finns en speciell pacemaker för patienter med grav hjärtsvikt då hjärtat är förstorat och inte kan pumpa på ett effektivt sätt. Denna pacemaker har tre kablar, en till förmaket och en till vardera kammare. Tillsammans gör de att hjärtat aktiveras snabbare och kan pumpa mer effektivt. Jag kan inte utifrån Din korta beskrivning bedöma om Du behöver någon typ av pacemaker, men det låter som att Din behandling inte är optimal. Ta kontakt med Din behandlande läkare och be om en bedömning från en hjärtläkare om Din behandling. Antingen kan det behövas ändringar i medicinering eller att Du behöver någon annan behandling.