69 år och har jag just i Lund genomgått en ablation i vänster förmak. 15 års kroniskt förmaksflimmer är sedan dess, 1 vecka, borta! Fantastisk känsla! Jag känner stor tacksamhet till läkarteamet och det sista jag nu vill är att själv med min livsstil orsaka att flimret kommer tillbaka. Jag kommer naturligtvis att kontakta kardiologen i Lund i denna angelägenhet. Eftersom min situation kanske är av intresse för andra medsystar- och bröder så vill jag gärna ställa några frågor här. Jag gillar sport och är en regelbunden gymbesökare. Jag arbetar och är utsatt för positiv stress. Kan jag köra för fullt med mitt ”nya” hjärta vad gäller fysisk aktivitet? Sprit och kaffe behöver jag inte men vin och öl betyder mycket för livskvaliteten. Finns här begränsningar?

Svar

Gratulerar till ett bra resultat även om det är lite för tidigt att ”ropa hej”. Det finns väldigt lite dokumentation när det gäller hur man skall förhålla sig perioden efter en ablation. Följande råd får därför anses som en rekommendation utifrån en begränsad kunskap: Fysisk aktivitet är säkert av godo, sannolikt är det klokt att avstå maximal eller nära maximal belastning. Stress i arbetslivet innebär sannolikt mycket liten risk när det gäller att påverka resultatet av ablationen. Angående alkohol: Berusning är säkert olämpligt och jag tror (personlig uppfattning) att man den första tiden gör klokt i att vara mycket sparsam utan att därför helt avstå.