Är 66 år och har haft ’permanent’ förmaksflimmer sedan nästan två år, behandlas med Bisoprolol och waran. Har genomgått tre stycken elkonverteringar varav de två sista lämnade mig besvärsfri i cirka en vecka vardera. Eftersom jag har ett arbete som medför många flygresor och kontakt med alkohol relativt ofta känns det som att jag själv orsakade återfallen genom att dricka sprit – i små mängder men ändå. Jag har talat om detta med min läkare men han anser att flimret skulle ha återkommit oavsett om jag druckit eller inte. Hur är den allmänna uppfattningen om att sprit är en utlösande faktor och om jag haft möjlighet att låta bli detta skulle konverteringen kunna ha haft en permanent verkan?

Svar

Det är väl känt att alkohol hos vissa personer kan utlösa förmaksflimmer. Om så är fallet hos dig är oklart. Det troliga är ändå att ditt flimmer återkommer även om du avhåller dig från alkohol, då du haft flimmer under så lång tid (2 år). Avgörande för hur aktiv man skall vara att försöka bibehålla normal sinusrytm är hur mycket symtom som flimret medför. Om man inte har några symtom eller bara ringa sådana kan man många gånger acceptera flimret som kroniskt.