Jag har haft sex infarkter, blivit elkonverterad två ggr senast i samband med medicinering (Cordarone). Har nu fått besked om att det inte är meningsfullt att försöka med ablation. Har långsam puls med arytmi, är vältränad och 64 år gammal.

Svar

Det finns belägg för att resultatet av ablation för förmaksflimmer är som bäst hos de patienter som har enbart attackvis förekommande flimmer (paroxysmalt flimmer) medan de som återfaller snabbt efter konvertering trots behandling med antiarytmiska läkemedel har mindre chans att lyckas. Patienter med ihållande flimmer som inte håller sig borta efter konvertering eller inte ens går att konvertera har då s.k. permanent flimmer och där avråder man idag från ablation enl. de nationella riktlinjerna p.g.a. dåligt resultat av ingreppet. Flera infarkter antyder en inte obetydlig påverkan på hela hjärtat, vilket rimligen inte är gynnsamt I de nationella riktlinjerna finns en prioritering där i och för sig förekomst av hjärtinfarkt inte diskvalificerar för ablation. Det är på basen av insänd information inte möjligt att ge ett mera specifikt svar.