Är 36 år och drabbades av förmaksflimmer för första gången för ett halvår sedan. Flimret uppstår oftast i samband med fysisk ansträngning. Jag joggar, men minsta lilla uppförsbacke utlöser flimret. När jag medicinerar (seloken soc) sker en fördröjning på några timmar, men flimret uppstår alltid. Det håller i sig i ett par timmar eller, som mest, ett dygn. Jag känner mig ofta trött och flåsig och har förlorat all den grundkondition jag hade innan. Är ablation att rekommendera eller bör jag prova olika typer av medicinering först? Eller bör jag helt enkelt sluta motionera, då det utlöser flimret?

Svar

Du är ung för att drabbas av förmaksflimmer. I första hand bör en hjärtspecialist utreda dig och dina besvär. Sådan utredning innefattar bland annat kontroll av vissa blodprover (sköldkörtelhormon-nivåer, blodsocker, blodvärde med mera), EKG och ultraljud av hjärtat. Vi rekommenderar ofta också en mer utvidgad ”elektrisk” utredning av hjärtat för personer yngre än 40 år med förmaksflimmer. Detta, då flimret hos yngre oftare startar på grund av något underliggande arytmisubstrat (annan hjärtklappning än själva flimret). När dessa saker väl är kartlagda får du med denne hjärtspecialist diskutera de behandlingsmöjligheter som finns.