Jag är en man född -61 som haft PFF de senaste fem åren. Alla attacker (ett 40-tal) har varit kortare än 48 timmar vilket inneburit att jag ännu inte konverterats. Men jag upplever att de kommer oftare och att jag måste öka dosen Betablockerare för att undvika attacker. Problemet är bara att jag i hela mitt liv varit aktiv idrottare (friidrott) och när jag tvingas upp på 5 mg/dag så får jag så låg maxpuls att träning i stort sett blir omöjlig. Jag har hittills inte blivit erbjuden ablation men överväger att ta upp det med läkaren nästa gång jag hör av mig till honom. Min läkare påstår att jag har en hjärtförstoring möjligen orsakat av mycket träning i unga år samt att en stressig arbetssituation bidrar till att attackerna uppstår – kan detta stämma? Jag upplever också att dygnet efter en icke fullgod sömn så kan jag få flimmer… Min fråga är om dessa orsaker till PFF kommer att minska vid en ablation eller vad vet man om detta? Oftast självmedicinerar jag när jag får flimmer med ökad dos BB + Trombyl och då brukar flimret försvinna efter en god nattsömn – kanske inte att rekommendera.

Så frågan är: Är det lönt för mig att fråga efter en kateterablation?

Svar:
Skäl att utföra flimmerablation finns om flimret medför uttalade besvär och där läkemedelsbehandling inte givit tillräcklig symtomlindring. I ditt fall verkar det som om du bara provat betablockad (bisoprolol) och inte antiarytmika. Du kan mycket väl ta upp diskussionen om flimmerablation med din läkare. Man får då värdera dina besvär av flimret och överväga vidare behandling med antiarytmika eller ablation direkt.