Finns det någon övre gräns för hur ofta och hur många gånger man kan elkonverteras. Har blivit konverterad 14 gånger med i början ca 1 år emellan men nu senast endast 5 månader. Har ätit alla läkemedel till och från såsom Tambokor, Cordarone mm men dessa har ej hjälpt mot flimmer. Kan en ablation vara lösningen?

Svar

Där finns inte någon absolut övre gräns för hur många elkonverteringar en person kan genomgå. Hjärtat tar inte ”skada” vid sådan behandling. Däremot kommer man många gånger till en gräns där det inte längre känns meningsfullt att elkonvertera, då flimret återkommer trots upprepade läkemedelsförsök och elkonverteringar. Om du skulle vara betjänt av en lungvensisolering (ablation) kan jag inte svara på med given information. Generellt kan sägas att flimret skall vara ”invalidiserande” och man skall ha provat minst ett antiarytmiskt läkemedel innan ablation kan övervägas. Du bör kontakta en elektrofysiolog eller arytmi-intresserad hjärtspecialist för att diskutera dessa frågor.