Haft flimmer sedan 2008, misslyckad elkonvertering maj 2008. Medicinerar sedan juni 2008 med Seloken ZOK 100mg samt Trombyl 160 mg, 2 tabletter dagligen. Kan ablation vara en bra lösning för mig? Är man och 64 år och har sedan1 år slutat arbeta. Motionerar 3 – 4 ggr/vecka. tacksam även att få veta vad antiarytmisk behandling med Tambocor/Cordarone innebär.

Svar

När man har haft flimmer i mer än 2 år brukar man oftast inte försöka återskapa den normala rytmen (sinusrytm) utan istället inrikta behandlingen på att förhindra alltför hög puls och att motverka stroke genom blodproppsförebyggande behandling. Undantag förekommer hos personer med mycket uttalade symtom. Nämnda läkemedel används för att förebygga återfall i förmaksflimmer efter någon form av åtgärd t.ex. elkonvertering eller till de som själva växlar mellan normal rytm och flimmer. De är inte aktuella när man har flimmer permanent.