Har både flimmer och fladder, men verkar få vänta ytterligare ett år på ablation här i Västra Götaland. SU påstår att Vårdgarantin inte gäller. Men kan jag inte söka till sjukhus utomlands? Finns någon länk där man kan se vilka som är specialister på dessa operationer inom EU?

Svar

Ablation omfattas av vårdgarantin vilket betyder att du har rätt att vända dig till ett sjukhus med kortare väntetid om den beräknade väntetiden på ditt hemsjukhus är längre än 3 månader. Vidare information om vårdgarantin i respektive landsting finns samlad på www.vantetider.se Kontakta Västra Götaland Vårdgarantifrågor, vårdkoordination vardslussen@vgregion.se Tfn: 020-44 55 55 Om du ändå vill söka dig till annat sjukhus än de landstingsägda finns: Arytmicenter i Stockholm på Södersjukhuset. Nystartad klinik sedan 1 år. Www.arytmicenter.se Varde sjukhus i Danmark. Mycket duktiga på ablation med läkare som har lång erfarenhet av denna typ av ingrepp. Snabba och effektiva. www.hjertecentervarde.dk