2005 kom jag akut till sjukhuset med hjärtklappning och oregelbunden puls och man konstaterade att jag hade förmaksflimmer. Medicinerades med Tambocor, Seloken och Waran. Detta hjälpte fram till hösten 2007, sedan började attackerna igen och jag fick el-konvertering (totalt 4 ggr). Åkte ut och in på sjukhuset fram till hösten 2008, då jag fick ändrat min medicin, nu till 200 mg Seloken, 0,13 mg digoxin samt Waran. Attackerna kom dock fortfarande och min läkare föreslog Pacemaker samt Ablation. Nu har jag fått min Pacemaker och väntar på att bli kallad till ablation. Vad jag undrar nu är – kommer mina flimmerattacker att sluta i och med ablationen? Bränner man av de olika signalerna som är fel? Pacemakern kommer ju att styra pulsen efteråt, från kammaren om jag har förstått det rätt, men finns det ingen kontakt alls mellan förmak och kammare efter en ablation? Blir jag helt beroende av pacemakern? Som ni förstår är jag mycket orolig inför operationen och är mkt tacksam för svar. Obs! Pacemakern har inte påverkat mina attacker mer än att pulsen är någorlunda stadig, attacker kommer dock fortfarande, och jag är rädd för att de kommer att fortsätta även efter en ablation.

Svar

Eftersom Du har fått en pacemaker och väntar på ablation mot förmaksflimmer, gissar jag att de har tänkt att göra en HIS-ablation. Det innebär att man förstör den elektriska förbindelsen (AV-knutan) mellan förmak och kammare, vilket innebär att hjärtat sedan kommer vara helt beroende av pacemakerns stimulering av kammaren. Själva förmaksflimret behandlas inte under denna ablation, utan fortgår i hjärtats förmak men utan möjlighet att påverka pulsen från kamrarna. Denna HIS-ablation ska bara göras på personer med permanent (kroniskt) förmaksflimmer där det inte med läkemedel går att reglera hjärtfrekvensen tillräckligt eller då patienten inte tål läkemedelsbehandlingen. Jag tycker inte att Du ska genomgå en HIS-ablation eftersom Du inte har permanent förmaksflimmer, utan borde bli remitterad till en förmaksflimmerablation där själva förmaksflimret behandlas. Ta kontakt med sjukhuset där behandlingen ska göras och be om besked!