Har elkonverterats för förmaksflimmer ca: 15ggr. Är kranskärlsopererad för ca: 2år sedan. Jag har ätit cordarone mot flimret under 1,5år. Cordaronet har nu tagits bort pga lungskada som biverkan. Kan ablationsbehandling vara aktuellt när man genomgått en kranskärlsoperation?

Svar

Genomförd kranskärlsoperation utgör inget absolut hinder för ablationsbehandling. Här får man väga ihop hela din situation och fatta det bästa beslutet för dig. Du bör diskutera detta med din arytmiläkare/elektrofysiolog. Andra faktorer som är av betydelse är till exempel storlek på vänster förmak, hjärtats pumpförmåga, din ålder och andra eventuella sjukdomar som du behandlas för.