Är det risk att man får falskt positiva resultat vid ablation av förmaksflimmer om man står på Cordarone? Såldes bör Cordarone sättas ut före en ablation av FF?

Svar
Rutinerna på olika ablationscentra varierar när det gäller läkemedel och deras eventuella utsättning. Teoretiskt finns en liten risk att man kan tro att man isolerat lungvenerna med sin ablation men att man egentligen ser effekten av ablationen plus läkemedlet. Just Cordarone med sin mycket långsamma omsättning i kroppen gör att det är i praktiken helt orealistiskt att det läkemedlet skall sättas ut före ablation.