Står på väntelista för ablation. Har gjort ca 18 elkonverteringar sista halvåret. Har fladder efter klaffoperation. Är mycket orolig för ingreppet. Har de senaste månaderna haft ca tre fladder som gått över av sig själv. Kan jag avvakta och se om fladdret bättrar sig. Har ätit emconcor, sotalol och nu multaq. Eller är det bäst att göra en ablation?

Svar:

Tyvärr är sannolikheten liten att problemet med rytmen skulle försvinna av sig självt. Utan tvekan verkar det rimligt att göra ett ingrepp för att varaktigt komma åt problemet.

Detaljer om ingreppet kan Du ta del av på hemsidan. Alla som utför dessa ingrepp har stor vana att hantera den oro som alla patienter i varierande grad känner inför ett ingrepp.