Jag är 28 år och har ett ”obotligt” förmaksflimmer. Jag har gjort två stycken elkonverteringar (i våras) men ingen har fungerat. Då mitt hjärta bara hoppat rätt under en väldigt kort stund är andra ingrepp inte att rekommendera enligt läkare. Nu har de sagt att jag ska leva med detta och helt utan medicin (inget blodförtunnande). Fråga: Vad är sannolikheten att få en blodpropp då man går med ett förmaksflimmer? Finns det andra risker?

Svar

Inte helt lätt att svara på. Vad man känner till är ett antal s.k. riskfaktorer som är förknippade med ökad risk för stroke (blodpropp till hjärnan). Det är: högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes (sockersjuka), ålder över 75 år eller tidigare stroke. Inget av detta är aktuellt i detta fallet. I vilken mån mångårigt förmaksflimmer innebär en ökad risk för försämrad hjärtfunktion vet man inte säkert men det finns vissa misstankar åt det hållet. Enda sättet att återföra rytmen till den normala är då med MAZE-operation, som innebär öppen hjärtkirurgi och är förbehållen fr.a. patienter med uttalade besvär av sitt flimmer.