Hjärt och Lungsjukas Riksförbunds nya broschyr om att leva med förmaksflimmer finns nu i ny utgåva. Broschyren finns att beställa på www.hjartlung.se.