AKUT-testet är ett enkelt sätt att kontrollera om en person kan ha drabbats av stroke. Om en person plötsligt börjar bete sig annorlunda och man misstänker stroke ber man personen i fråga utföra följande handlingar:
A – Ansikte. Be personen le och visa tänderna.
K – Kroppsdel. Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder.
U – Uttal. Be personen säga en enkel mening som ”det är vackert väder i dag”.
T – Tid. Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in, desto mindre blir skadorna – ring 112!
Misslyckas personen med något av detta rör det sig om misstänkt stroke.

Källa: hjärt-lungfonden.se