Här hittar du information om vad förmaksflimmer är och vilka typer av behandlingar som finns att tillgå.

Vårt mål och vision

Här kan du ladda ner vår broschyr om förmaksflimmer:
Vad är förmaksflimmer.

Intressant artikel för Waranpatienter
Läs om Annika Nordin som använder en gratis INR-mätare.

Intressant artikel för Västeråsare
Landstingsfullmäktige har sagt ja till att utreda möjligheterna till ökad självtestning för de patienter som behandlas med Waran. Självtest görs med hjälp av en liten apparat med namn Coaguchek. Den mäter INR-värdet och resultatet får man inom en minut. Läs mer om Coaguchek och beslutet på dessa länkar.
Coaguchek och VLT-artikel

 

Räkna ut din riskpoäng!

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-102-7


 

Självtestapparat är gratis för vissa  medan andra får betala. Varför är det så?  Läs mer här i artikeln.

 

 


 

 

 

 

 

Hjälpmedel för självtestning vid behandling med blodförtunnande läkemedel skulle kunna minska antalet onödiga fall av stroke vid förmaksflimmer. Läs artikeln om självtest.

Kloka listan Stockholm 2014 innehåller läkemedel som rekommenderas av Stockholms läns läkemedelskommitté, för behandling av förmaksflimmer.

20120201: Nu kan vården förskriva kostnadsfria PK-mätare i Stockholm. Man räknar med att ca 2000 patienter kommer att få möjligheten till självtest i hemmet av INR-värdet.

Telemedicin – INR-kontroll i hemmet. Läs här!

Från 1 juli 2010 är vårdgarantin en lag som ingår i hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att man har rätt att få vård inom en viss tid. Efter att beslut om behandling tagits av läkare i samråd med patient, anger vårdgarantin hur länge du längst ska behöva vänta. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser du som patient ska erbjudas vård. Vårdgarantin gäller för alla patienter och behandlingen ska inledas senast inom 90 dagar efter det att beslutet om behandling har tagits. Läs mer på www.vantetider.se.

 

MOD_logo_adFörmaksflimmer.com stödjer MOD en ideell
organisation som jobbar för att minska
transplantationsköerna i Sverige. MOD vill
att alla som behöver en transplantation
skall få det i tid utan onödigt lidande.

Besök MODs hemsida.

 

 

VÅRA NYHETER

Blodprovskontroller i det egna hemmet

Kalmar läns landsting blir nu tvåa i landet med att införa en mätutrustning för blodprovskontroller i det egna hemmet för personer som behandlas med blodförtunnande läkemedel för att förebygga stroke […]

Stockholm – först i landet med självtest av Waran

Sedan 1 februari 2013 kan Stockholmare testa effekterna av Waran hemma. Patienterna tar själva ett blodprov genom att sticka sig i fingret, och sedan låta en maskin läsa av värdena. […]

Beslut om PK-mätare ej fattat

20120907: Fortfarande har inte beslutet om kostnadsfria PK-mätare haft genomslag ut i vården. Enligt DNs Stockholmsbilaga 5/5-12, skulle Stockholms Landsting införa kostnadsfria PK-mätare redan i höst. Men enligt telefonsamtal med […]

Läs om vårdgarantin

Från 1 juli 2010 är vårdgarantin en lag som ingår i hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att man har rätt att få vård inom en viss tid. Efter att beslut […]

Här är några av våra bilder från seminariet i Stockholm

Det var ett välbesökt seminarium med runt 500 deltagare. Innan föreläsningen kunde besökarna gå runt bland några utställare. Där kunde man bl a se hur självtest av INR-kontroll går till, […]

Seminarium Gävle

Till vårt seminarium kom över 3oo personer för att lyssna på kardiologerna Anders Dahlqvist och Anders Englund. För er som inte fick broschyren så finns den att beställa på sidan […]

Ny broschyr om förmaksflimmer 2012

Hjärt och Lungsjukas Riksförbunds nya broschyr om att leva med förmaksflimmer finns nu i ny utgåva. Broschyren finns att beställa på www.hjartlung.se.

Räkna ut din riskpoäng!

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-102-7

AKUT-test

AKUT-testet är ett enkelt sätt att kontrollera om en person kan ha drabbats av stroke. Om en person plötsligt börjar bete sig annorlunda och man misstänker stroke ber man personen […]