Kloka listan Stockholm 2014 innehåller läkemedel som rekommenderas av Stockholms läns läkemedelskommitté, för behandling av vanliga sjukdomar.

Kloka listan Stockholm 2014 innehåller läkemedel som rekommenderas av Stockholms läns läkemedelskommitté, för behandling av förmaksflimmer.

Landets läkemedelskommittéer en samlad lista över Sveriges olika företrädare för var läns läkemedelskommitté.

Biosense Webster arytmivård är ett prioriterat område inom Johnson & Johnson och Biosense Webster är det affärsområde, som aktivt arbetar med tekniker för diagnostik och ablationsbehandling av hjärtarytmier.

Arrhytmia Center Stockholm är ett privat center för behandling av patienter med störningar i hjärtats rytm, så kallade arytmier.

Kortfilm om flimmer på Youtube.

www.vantetider.se visar vilka väntetider ditt landsting har på olika ingrepp.

Riksförbundet Hjärtlung arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Stockholms Länsförening Hjärtlung är den organisation som tillvaratar de hjärt- och lungsjukas intressen.

1,6 miljonersklubben vill att kvinnan, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet igenom.

HjerteCenter Varde är ett privat sjukhus i Danmark som är specialiserat på undersökningar och behandlingar av hjärtsjukdomar på vuxna patienter.

Doktorn.com en hemsida kring hälsa och medicin

AFib Matters en informativ sida om förmaksflimmer på engelska.

 

 

Om en länk inte fungerar, var vänlig rapportera det här.