Hur bota flimmer?

Jag har haft FF sen 2011 och blivit el konverterad 4 gg på under en period på fyra månader, de första tre försöken var misslyckade den fjärde som gjordes 31/5 […]

Hjälp i Göteborgstrakten?

Min far är 83 år och har haft ett antal förmaksflimmer med elkonverteringar , som löst problemet. Nu får han inte fler elkonverteringar då flimret oftast kommer tillbaks efter ngr […]

Varför hjärtfladder?

Har haft flimmer och konverterats 4 gånger. Nu har jag haft flimmer i drygt ett år. För en månad sedan fick jag en blodtrycksutrustning som jag bar i 2 dygn. […]

Förmaksflimmer eller fladder

Jag är en kvinna på 69 år,fullt frisk förutom ett och annat akutbesök pga ojämn puls. Det börjar i mellangärdet att spöka,sedan hoppar pulsen över 2-3 slag,första ggn låg jag […]

Vårdcentral eller specialist?

Jag är 70+ och har haft förmaksflimmer 5 – 6 gånger under 2009. Varje gång inlagd och efter 20 – 30 timmar har flimret slutat. Doser och typer av beteablckerare […]

Kan flimret tillfälligt göra uppehåll?

Jag har förmaksflimmer och behandlas med Varan. Jag lever normalt och upplever inget obehag annat än när jag anstränger mej lite, speciellt då om det är kallt och blåsigt. Ibland […]

Kan jag få tillbaka sinusrytmen igen?

Jag har Kroniskt förmaksflimmer sedan 1994 och tar 2 st trombyl per dag. Kan jag få tillbaka sinusrytmen igen? Svar Du har haft förmaksflimmer i 16 år, har ett kroniskt […]

Kan pacemaker hjälpa vid förmaksflimmer?

Svar För ett antal år sedan hade man en viss tro att vissa typer av pacemakers skulle kunna förbättra situationen vid förmaksflimmer. Tyvärr har inte metoden infriat förväntningarna.  

Kan man bli helt frisk från förmaksflimmer?

Har fått diagnosen paroxysmalt förmaksflimmer år 2002. Mellan åren 2002 och 2006, hade jag flimmerattacker om nätterna ca 2 ggr i månaden. Attackerna pågick mellan 3 till 24 timmar. Sedan […]

Orolig för ny behandling

Fick förmaksflimmer mars-09, fick trombyl och seloken. Under sensommaren började flimret igen. Var för lite mer en månad sedan inlagd för att byta till sotalol. Har fått svåra biverkningar av […]

28 år och obotligt förmaksflimmer

Jag är 28 år och har ett ”obotligt” förmaksflimmer. Jag har gjort två stycken elkonverteringar (i våras) men ingen har fungerat. Då mitt hjärta bara hoppat rätt under en väldigt […]

Stundande ablation?

Efter utredningar av hjärtrusning på min far visar det sig att han är fullkomligt frisk! Han äter ingen medicin, lever otroligt sunt och har mycket bra kondition trots att han […]

Kan jag botas?

Jag bor i Uppsala och är född 1951. Har sedan början av 90-talet haft återkommande besvär med förmaksflimmer och också sökt mig till sjukvård och fått detta konstaterat. Mitt intryck […]

Kan man få bort flimmer?

Kan man få bort flimmer? Har haft flimmer och pauser i hjärtrytmen i flera år, men jag kan lätt reglera det själv med att få upp pulsen med lätt joggning […]

Medicin vs behandling

Står inför ablation & undrar över de risker detta innebär i förhållande till fortsatt medicinering med 4X80g Sotacor resten av mitt liv. Finns det någon som vet något om kort- […]

Kan man behandla ventrikelflimmer med ablation?

Min läkare tror att jag har en början till ventrikelflimmer. Hur uppkommer ventrikelflimmer? Har tidigare genomgått fyra ablationer. Svar Ventrikelflimmer eller kammarflimmer innebär ett elektriskt kaos i hjärtats båda kamrar, […]

Paroxysmalt flimmer – kan man bota det?

Jag är en man på 46 år och jag har haft förmaksflimmer i ca 4 år. Mitt flimmer kommer och slutar av sej själv efter någon minut eller timmar. Jag […]

Botar swingback förmaksflimmer?

Jag har för en tid sedan läst att man behandlat förmaksflimmer genom att placera patienten i lodrätt läge, d.v.s. man kan hänga i en s.k swingback. Man spänner fast fötterna […]

Behandling med UpSideDown-bänk, hjälper det?

Har läst att man kan behandla hjärtflimmer med sk Up Side Downbänk där man hänger något bak-/nedåtlutad en viss tid. Stämmer detta? och i så fall för vilken typ av […]